25012022002 Alimentatore Motorola Switch Mode (Euro)

25012022002 Alimentatore Motorola Switch Mode (Euro)

pwr fornitura eu

25012022002 Alimentatore Motorola Switch Mode (Euro)

• Tipo: Cambia modalità

• Dimensioni (mm): 84,7 (L), 32 (L), 80,2 (H)

• Temperatura di esercizio (ºC): da 0°C a +50°C

• Temperatura di conservazione (ºC): da -40ºC a 85ºC

• Tensione di esercizio (Vac): 90-264

• Cavo di linea: Euro

Categories0